#Silicon chống thấm ngoài trời

/images/faq/banner.jpg
Keo chống thấm nước Apollo Silicone A500 - Giải pháp thay thế cho các vật liệu trám trét thông thường
Chống thấm mái tôn chỉ mất 5 phút - không cần nhờ đến thợ