#thời gian khô của keo silicone apollo

/images/faq/banner.jpg
Hướng dẫn thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng chất keo Apollo Silicone
Lưu ý về thời gian khô keo Apollo Sanitary - N khi thi công vách kính nhà tắm