#Keo silicone axit

/images/faq/banner.jpg
Sự khác nhau giữa keo silicone trung tính và axit? Ứng dụng của từng loại
Có nên dùng keo silicone axit để trám viền gương hay không?