TIN TỨC
/images/faq/banner.jpg
13/10/2023

Apollo Silicone - Đối Tác Chiến Lược Phát Triển Hiệp Hội Cửa Việt Nam | Mốc Son Hành Trình Hơn Hai Thập Kỷ Dẫn Đầu Gắn Kết

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và ý nghĩa, ghi dấu son trên hành trình 20 năm dẫn đầu gắn kết, phát triển bền vững của Apollo Silicone tại Việt Nam: hợp tác chiến lược toàn diện cùng với Hiệp Hội Cửa Việt Nam, góp phần phát triển và nâng cao ngành công nghiệp Cửa Việt Nam trong tương lai và vươn tầm thế giới.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và ý nghĩa, ghi dấu son trên hành trình 20 năm dẫn đầu gắn kết, phát triển bền vững của Apollo Silicone tại Việt Nam: hợp tác chiến lược toàn diện cùng với Hiệp Hội Cửa Việt Nam, góp phần phát triển và nâng cao ngành công nghiệp Cửa Việt Nam trong tương lai và vươn tầm thế giới.

Apollo Silicone trong cương vị là Đối tác chiến lược phát triển Hiệp Hội Cửa Việt Nam, cam kết sẽ cùng xây dựng, phát triển, tăng cường các hoạt động chiều rộng và chiều sâu, mang lại ý nghĩa thiết thực cho hội viên, mang lại nhiều thành công và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cửa tại Việt Nam.

Chúc mừng kỷ niệm 3 năm thành lập Hiệp Hội Cửa Việt Nam và nhiệt liệt chào mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam hôm nay. Chúc Doanh Nhân Ngành Cửa Việt Nam: Vinh quang Tổ Quốc - Sáng ngời năm châu.

Một lần chạm là một đời gắn kết

Stronger Together.

Bình chọn
Chia sẻ:
  • Link copied!
Bài viết liên quan
Apollo Silicone Tài Trợ Kim Cương "Triển lãm và Ra mắt Hội Ngành Cửa Gia Lai" 16/09/2023
Apollo Silicone Tài Trợ Kim Cương "Triển lãm và Ra mắt Hội Ngành Cửa Gia Lai" 16/09/2023
18/09/2023
Apollo Silicone Đồng Hành và Tài Trợ Kim Cương "Triển Lãm và Ra Mắt Chi Hội Ngành Cửa Tỉnh Quảng Ninh"
Apollo Silicone Đồng Hành và Tài Trợ Kim Cương "Triển Lãm và Ra Mắt Chi Hội Ngành Cửa Tỉnh Quảng Ninh"
30/09/2023
Apollo Silicone Lễ Kỷ Niệm 3 Năm Thành Lập Hiệp Hội Cửa Việt Nam
Apollo Silicone Chúc Mừng Và Tài Trợ Kim Cương Gala Lễ Kỷ Niệm 3 Năm Thành Lập Hiệp Hội Cửa Việt Nam
10/10/2023