#Làm sao để keo silicon nhanh khô

/images/faq/banner.jpg
Môi trường ẩm ướt có ảnh hưởng đến thời gian keo silicon khô?
Keo silicon khô trong bao lâu? Sử dụng nhiệt để làm keo khô nhanh được không?