#Keo silicon để bao lâu thì khô

/images/faq/banner.jpg
Môi trường ẩm ướt có ảnh hưởng đến thời gian keo silicon khô?
Tuổi thọ keo silicon bao lâu? Cách bảo quản keo silicon kéo dài tuổi thọ