TIN TỨC
/images/faq/banner.jpg
16/04/2024

Chăm Sóc Khách Hàng Apollo Silicone Khu Vực TP.Huế

MỘT LẦN CHẠM LÀ MỘT ĐỜI GẮN KẾT - Vững bước tiên phong, tự tin định hướng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác với Quý Khách hàng là những Nhà Phân Phối Chất của Apollo Silicone tại thành phố Huế trong đêm tiệc họp mặt đã diễn ngày 12/04/2024 tại khách sạn Midtown, TP.Huế

Apollo Silicone luôn tự hào là người bạn đồng hành, gắn kết cùng Quý Khách hàng trên hành trình hướng đến sự phát triển bền vững.

Chúng tôi hiểu rằng, bất kì hành trình tiến đến thành công nào cũng cần những người bạn gắn kết dài lâu. Apollo Silicone luôn trân trọng Quý Khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 20 năm kiến tạo thành công.

Kính chúc Quý Khách hàng nhiều sức khỏe và thành công.
THẾ HỆ CHẤT DÙNG KEO CHẤT
Chăm Sóc Khách Hàng Cụp TP.Huế 2024
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/16146/2024/Quốc/CSC/Huế/CSC.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16147/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343164743843_2c4baf5623947823b4195c0b7ad8068b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16148/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343164750298_c4237f256c092bdd341d98676385916c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16150/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343164750496_b4512709af988084fa12498c6b9d4264.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16151/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343164750569_36bf25079d11cfb60eb2099e016bba5d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16157/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343165952450_46425469ca9ca59de755a98c20304927.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16156/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343164764853_7136c7595b736678d70eec6e848e0b7d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16155/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343164764852_c52f4f4ae6389a34504362a84ad32041.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16154/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343164763694_21382d86112c7d3206d2f7ccf0e5829c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16153/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343164756878_155673e367df6305adbb3ad14d642e53.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16152/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343164756186_e2c28d7b02320fb289082c4c9a1c0f17.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16158/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343166338670_7aebef3ddbaef3e7074ce5f7af8bd453.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16159/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343166344274_0e6352387d7bb9d73ad7489b1ff0c9d4.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16160/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343166344367_7966b6233686f13be04b034cd912758a.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16161/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343166344368_d285c75d5b3c088f671ec6eccc61e01c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16162/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343166344369_6a71d250abad3edbc20d24dd53b0cd9e.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16163/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343166344370_f096c81e9aa5b5d5a59587de05cf193a.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16164/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343166344371_75059d74f0d45e29f54a33a5bd5eeb29.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/16165/2024/Quốc/CSC/Huế/z5343166345041_4115282efca5e0761ab1caddc5e94d54.jpg
Bình chọn
Chia sẻ:
  • Link copied!
Đóng góp ý kiến (0)