#Keo trương nở

/images/faq/banner.jpg
Có thể sơn phủ lên bề mặt keo trương nở (keo bọt nở) PU Foam được không?
Keo bọt trương nở (keo bọt nở) PU foam có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng không?