#Keo silicon dán được gì

/images/faq/banner.jpg
Keo silicon có thể sử dụng để trám khe hở lớn bao nhiêu?