#Keo dán mặt kính bếp từ

/images/faq/banner.jpg
Vì sao nên chọn dùng Apollo A500 làm keo dán mối nối mặt kính bếp từ với mặt bàn bếp