TIN TỨC
/images/faq/banner.jpg
13/11/2023

Hội Thảo Chất Trám Silicone Cho Thợ Thầu | Từ Dân Dụng Đến Các Dự Án Cao Tầng 06.11.2023

Để hỗ trợ giải đáp kịp thời những khó khăn của thợ thầu, chủ đầu tư, dự án vào mùa cao điểm thi công, vào ngày 06/11 vừa qua Apollo Silicone đã tổ chức thành công hội thảo “Chất trám silicone cho thợ thầu Từ dân dụng đến các dự án cao tầng”

Để hỗ trợ giải đáp kịp thời những khó khăn của thợ thầu, chủ đầu tư, dự án vào mùa cao điểm thi công, vào ngày 06/11 vừa qua Apollo Silicone đã tổ chức thành công hội thảo “Chất trám silicone cho thợ thầu | Từ dân dụng đến các dự án cao tầng”.

Tại đây, Apollo Silicone đã trực tiếp cung cấp những thông tin mới nhất về sản phẩm và quy trình hỗ trợ dự án. Hội Thảo đặc biệt có sự tham gia và chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đến từ Tập Đoàn ShinEtsu (Nhật Bản) chắc chắn sẽ mang lại những thông tin, kinh nghiệm hấp dẫn và bổ ích dành cho khách hàng.

Apollo Silicone và Shinetsu đồng hành cùng nhau trong việc phát triển bền vững vì lợi ích của khách hàng, người sử dụng hướng tới một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Hãy cùng điểm lại những hình ảnh nổi bật của Hội Thảo nhé

Hội Thảo Chất Trám Silicone Cho Thợ Thầu | Từ Dân Dụng Đến Các Dự Án Cao Tầng 06.11.2023
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/14008/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854063705_44af106132ef418a8565d8d0eca474ac (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14010/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854150662_f507ff43bdc5d8d8a8d7daf71117269e (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14011/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854234359_56499230f1ab1e56a33528688f9d4311 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14012/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854255460_99a89dc9dc6771189b92fb2429969cab (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14013/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854399667_a708007dc7dcd89ad2f20d5bf865f5d8 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14015/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854458393_50e68aee01e6d2333a32e55963209721 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14016/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854489732_b1e2cb10892b00bbb3a6a35a01598f5a (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14017/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854525984_ee1e90bb36ed91567fb2f5938e9f2ffe (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14019/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854577184_d5260cd988e3850fc7a28530a4b9f694 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14020/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854599585_0a54a3b416dd354baed34aa27355fc8f (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14021/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854777097_ef29406c573b5546ebc027dc099af2dd (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14022/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854795776_292f654ba5e61c943d6d9cc1b92f0fe4 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14023/Seminar Hà Nội 06.11/z4876854828675_ba7a2745698babbd61590408ee4e11a8 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14024/Seminar Hà Nội 06.11/z4876855036206_2c4f2010787fa1ae814abf0ee9ac2d6d (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14025/Seminar Hà Nội 06.11/z4876855156610_82702c1df1762b20944facd80b54dd85 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14026/Seminar Hà Nội 06.11/z4876855275999_b065fe67cdc9ba627c0d482ab8db1828 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14027/Seminar Hà Nội 06.11/z4876856084909_0b4c0335157e1f51697c2c3165ab9b3c (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14028/Seminar Hà Nội 06.11/z4876856153064_fef64d8f9ea069023da9dafb9c2ca288 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14029/Seminar Hà Nội 06.11/z4876856158307_92b05ab04360986b14c3227178de9cec (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14030/Seminar Hà Nội 06.11/z4876856158380_b86e38c7077a059202cb544552ed98f4 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14031/Seminar Hà Nội 06.11/z4876856158403_3d9bf4ef238a2af40da794992b750352 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14032/Seminar Hà Nội 06.11/z4876856158404_c38a4195610e6526fd91a5360ee71a73 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14033/Seminar Hà Nội 06.11/z4876856565114_12085901850e221613f8e3c4f0a58bc8 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14034/Seminar Hà Nội 06.11/z4876856944779_71970837fdd33cdb74470c8aa9a4f459 (1).jpg
(1 đánh giá)
Chia sẻ:
  • Link copied!
Bài viết liên quan
Apollo Silicone & Tập Đoàn Shinetsu: 20 Năm Gắn Kết Bền Vững
Apollo Silicone & Tập Đoàn Shinetsu: 20 Năm Gắn Kết Bền Vững
26/07/2023
Hội Thảo & Workshop "Silicone Sealant - Quality Assurance Day With Dow"
Hội Thảo & Workshop "Silicone Sealant - Quality Assurance Day With Dow"
31/08/2023
Hội Thảo Chất Trám Silicone Cho Thợ Thầu - Từ Dân Dụng Đến Các Dự Án Cao Tầng
Hội Thảo Chất Trám Silicone Cho Thợ Thầu - Từ Dân Dụng Đến Các Dự Án Cao Tầng
31/10/2023