#Silicon apollo

/images/faq/banner.jpg
Khi chưa lưu hoá hoàn toàn keo silicon có chịu được nước không?
Vữa chống thấm và keo silicone: Đâu là giải pháp tốt nhất để cải tạo phòng tắm?