#keo silicon có dán gỗ được không

/images/faq/banner.jpg
Keo silicon có dán gỗ được không? Những lưu ý khi dùng keo silicone để dán gỗ