#keo silicon a300 có độc không

/images/faq/banner.jpg
Keo silicon có độc không? Có gây hại đến sức khỏe người sử dụng?