#keo dán apollo silicone

/images/faq/banner.jpg
Kết hợp Apollo Silicone Sealant A500 và keo cuộn thi công chống thấm mái hiên bị hở