#Keo bọt chống thấm

/images/faq/banner.jpg
Có thể sơn phủ lên bề mặt keo trương nở (keo bọt nở) PU Foam được không?