TIN TỨC
/images/faq/banner.jpg
16/01/2024

Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA: Bứt Phá Vượt Thách Thức

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hội viên SACA có cơ hội kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cũng như các những giải pháp đang được áp dụng, thúc đẩy phát triển ngành xây dựng, ngày 12/01/2024 vừa qua, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) đã tổ chức thành công Chương trình Ngày hội kinh doanh mở SACA.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hội viên SACA có cơ hội kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cũng như các những giải pháp đang được áp dụng, thúc đẩy phát triển ngành xây dựng, ngày 12/01/2024 vừa qua, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) đã tổ chức thành công Chương trình Ngày hội kinh doanh mở SACA với hơn 30 bàn trưng bày và 5 bài trình bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ về lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 500 Hội viên và khách mời tham gia gặp gỡ giao lưu kết nối.

Apollo Silicone hân hạnh tham gia ngày Hội kinh doanh mở & Tất niên SACA trong  cương vị Nhà tài trợ chính hoạt động SACA 2024. Trong hơn 33 năm hoạt đông và nhất là trong năm 2023 đầy khó khăn thách thức, SACA đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy Hiệp hội ngày càng phát triển. SACA đã liên tục triển khai nhiều chương trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho Hội viên, tổ chức nhiều sự kiện kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, chia sẻ kinh nghiệm tạo nên sự gắn kết của các hội viên. Trong năm 2024, Hội viên SACA sẽ tiếp tục gắn kết cùng vươn xa đưa ngành xây dựng Việt Nam phát triển hơn nữa.

Đồng hành cùng các Hiệp hội ngành nghề trong ngành xây dựng luôn nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Apollo Silicone. Bằng mọi nguồn lực, Apollo Silicone đồng hành, hỗ trợ bằng các hoạt động thiết thực, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đào tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng tầm uy tín của các bên, tăng sức cạnh tranh của các thành viên Hiệp Hội trên thương trường.

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) là một trong những hội nghề nghiệp có truyền thống lâu đời nhất tại TPHCM, thành lập cách đây 33 năm (1991) hoạt động và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành của Sở Xây dựng TP.HCM.

Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA Năm 2023
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/14517/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349014528_8a74f39d9d7171b119da1cd3113ec905.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14518/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349023614_7880cc06eb598f4b134300f5b27d543a.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14519/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349030199_b81dbce4126f18f66398e0032776d056.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14520/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349039393_8674f3f8c948993fb98c8bfed5e1753b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14521/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349057752_33b39885e227c1531b49765673fb1085.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14522/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349062049_3d94ef26d9d00cd3deafef15921a4764.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14523/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349076931_feb8b3fd7b1e8fd1c3d25f8953dd576b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14524/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349084514_176ebc44425b4cc3ec6a0c0886ce54ad.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14525/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349096537_ff620994b675004567741e1bf7099255.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14526/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349103394_2bcd89352f11957ea0a1dadf337a8017.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14527/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349115490_18d7286eb51f5c848b36a780b6cdf7b5.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14528/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349118387_16190bf31d032047779a030cc7f26471.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14529/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349126156_824e53c5f247764e75d71a239ca55be6.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14530/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349126157_5890947b0b63bb31a315a79f0cf3b5f0.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14531/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349133291_55f1e40dd9900428d6ba289a4222511c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14532/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349140217_674dc25190414524b7500caf5cfb858f.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14533/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349147412_2e114d0513e7eed9fac82878c6a9e7bd.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14534/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349157617_b7e8bbc120ebd2c9994590a649b988da.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14535/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349160009_dd756b361b84cd6b6c316943eb42a9d0.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14536/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349176454_b52aa2feafe16c946a46639d4269b7f6.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14646/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349189364_bd66a484a87bf1ec3676c6cff816da3c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14648/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349204498_b518faa03ed191c5b7c97ec01d3799b3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14649/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349204544_a3e7e6293bc040f51611032c8b12c76b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14650/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349213542_1b51f1579aa3ccd0cc16cc8208196890.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14651/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349213773_d056ab40589743bc3bf53d49a591690b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14652/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349218423_2c077d8fdfdf775d46f8f5885bdf2353.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14654/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349229826_acd97cf28d407938b322c2a485c504db.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14655/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349234747_30b15cdbd5f691e0334355e831ace281.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14656/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349240540_99651fbf9873491c7b91fb28789b4d6b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14683/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349248958_3364c3cec85dea93d32649a4c8971975.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14684/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349250964_da1ee4b26651f99da55d5e3e12f0c926.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14686/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349264387_f8f404ebf240bede51cde6cf2e004447.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14687/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349278937_8f99a0cf1cd1cfc0ec16b79abffca921.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14688/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349285731_400ea98162570739983dbcda33011a53.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14653/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349218473_edb287d633adcd88aff10a874d7d4b49.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14685/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349257595_e4885987609f0eece8dbbc57afe1730b.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14645/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349183098_282ff9f741efa739bbaa61a4848495e1.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/14647/Ngày Hội Kinh Doanh Mở & Tất Niên SACA/z5075349195090_e1dfb92668ce1bd7b0804d4eae31ef63.jpg
(2 đánh giá)
Chia sẻ:
  • Link copied!
Đóng góp ý kiến (0)
Bài viết liên quan
Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính Hoạt Động SACA Năm 2024
Lễ Ký Kết Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính Hoạt Động SACA Năm 2024
27/12/2023
Apollo Silicone Tham Gia Chương Trình Làm Việc Đặc Biệt Giữa Hiệp Hội SACA Và Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Cuba
Apollo Silicone Tham Gia Chương Trình Làm Việc Đặc Biệt Giữa Hiệp Hội SACA Và Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Cuba
30/09/2023
Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính Hoạt Động Năm 2024 Của Hiệp Hội Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh (SACA)
Apollo Silicone - Nhà Tài Trợ Chính Hoạt Động Năm 2024 Của Hiệp Hội Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh (SACA)
26/12/2023