TIN TỨC
/images/faq/banner.jpg
19/02/2024

Mùng 8 Tân niên Giáp Thìn 2024 Khai trương hồng phát

Cùng mở ra một năm Rồng đại thành công, khai trương hồng phát - tài lộc hanh thông thôi nào. Trong năm nay, bạn sẽ là phiên bản Rồng nào?

Trong hành trình đổi mới và phát triển không ngừng của Quốc Huy Anh và Apollo Silicone, mỗi thành viên trong tập thể là những chiến binh "Rồng" với quyết tâm và sức mạnh riêng biệt, góp phần vào thành công chung của Công ty. Tin rằng năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang lại cho mỗi chúng ta nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và những thành tựu rực rỡ. Cùng nhau, chúng ta tiếp tục kiến tạo nên những dấu ấn đáng nhớ và vững bước tiên phong trong ngành.

Khai Xuân Như Ý - Năm Rồng Đại Phát
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/15098/2024/02/19/z5167377938424_a56e6f9c2c6e321033ffb8be659a85d3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15099/2024/02/19/z5167378032857_d55060eeb8876dd89f90adfea1463f12.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15100/2024/02/19/z5167378033163_0cdda2b033a69725fc47bdf585444cd2.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15101/2024/02/19/z5167378040361_419f1fdb149c225ebd73f8036228731c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15102/2024/02/19/z5167378044761_8a737d32db5f6f7efe7fe5f6620e2d3e.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15103/2024/02/19/z5167378048663_31c44dc03fb8a2521f20051a55b19d04.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15104/2024/02/19/z5167378065961_0b20d2813a3188ec74d7173b2f3a7bf2.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15105/2024/02/19/z5167378070177_bedcbb3609eeaa9de551027bce5d3fb9.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15106/2024/02/19/z5167378109355_53a098260e77314fad758e26f5d68358.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15107/2024/02/19/z5167378119491_5f91299afe6364ba7c7713bf4bd65418.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15108/2024/02/19/z5167378136761_66995300d1d835862950c84cdca71d3a.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15109/2024/02/19/z5167378713656_5c505f2a3985aa9f875f16aa941178d1.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15110/2024/02/19/z5167378722447_4c4d341398373a7e8db8031d3ffc459e.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15112/2024/02/19/z5167378740087_ac8abf763c7328243219a1658ec4366d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15113/2024/02/19/z5167378756194_43c7abc135a2a4c91ab3e04e65757ebd.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15111/2024/02/19/z5167378723346_2da83a6a327eea4bee76496e51d41dd3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15114/2024/02/19/z5167378768981_32337371ff633c6b2b1539bc2005711c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15115/2024/02/19/z5167378775293_261424c2f21858ce2853b85dd524a337.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15116/2024/02/19/z5167378797590_14d4e5f4dad7ee3aa1cfb13625eb4041.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15117/2024/02/19/z5167378809897_1d7aa4495e77be0a5c8fba131cbb95ef.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15125/2024/02/19/z5167482441237_76b5469fc9b99453164c0abbbdf256d4.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15127/2024/02/19/z5167482509653_9bdfe809778938fa0a26374af7928940.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15128/2024/02/19/z5167482516548_f57f34a9025e1515412d730bcf7824e9.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15129/2024/02/19/z5167482535792_f34379962038d1077720e49edad5ef21.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15130/2024/02/19/z5167482585333_c8916816b45a18ca361bea066f2e640d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15135/2024/02/19/z5167482635681_cb40f7a70844ca1a64f732ce54e1b873.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15136/2024/02/19/z5167482792214_740c22ee5708e39b39bbfa13a7a18097.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15137/2024/02/19/z5167482799719_f3948fca71d76305c068fb897027b577.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15139/2024/02/19/z5167482814246_8f71ae72673ac60333d7e57eb3d08f87.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15118/2024/02/19/z5167813553415_28c66e257750966fc010a1dbbcf224d5.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15119/2024/02/19/z5167813716286_1611cb47155fd92b52c7af34b9a26b86.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15120/2024/02/19/z5167813724704_a40f5777db0ebd0aafb3600ab1f735cc.jpg
(1 đánh giá)
Chia sẻ:
  • Link copied!
Bài viết liên quan
Tết Năm Rồng - Kết Thành Công
Tết Năm Rồng - Kết Thành Công
10/01/2024
Serminar & Gala Dinner: Rethink - Renew - Redefine
Serminar & Gala Dinner: Rethink - Renew - Redefine
25/01/2024
Gala Dinner - Ghi dấu năm 2023 cực Chất - Chất như Apollo
Gala Dinner - Ghi dấu năm 2023 cực Chất - Chất như Apollo
31/01/2024