TIN TỨC
/images/faq/banner.jpg
25/06/2024

Khánh thành Apollo Haus: Biểu tượng đổi mới và khát vọng vươn xa

Ngày 22/6/2024, một ngày đáng nhớ trong lịch sử phát triển của Tập đoàn Apollo Silicone, khi chúng tôi tự hào khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh - Apollo Haus.

Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hiện thực hóa chiến lược đổi mới và phát triển bền vững.

Apollo Haus không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới của Tập đoàn Apollo Silicone. Tại đây, chúng tôi sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển những sản phẩm tiên tiến, mang lại giải pháp tối ưu cho khách hàng, góp phần xây dựng một tương lai bền vững không chỉ cho quý khách hàng mà còn cho ngành xây dựng.

Apollo Haus - biểu tượng của sự đổi mới và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới của Tập đoàn Apollo Silicone
Apollo Haus - biểu tượng của sự đổi mới và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới của Tập đoàn Apollo Silicone

Với thông điệp "Một lần chạm là một đời gắn kết", chúng tôi muốn gửi gắm rằng mỗi sản phẩm của Apollo Silicone không chỉ là sự lựa chọn về chất lượng cao cấp nhất mà còn là cam kết về mối quan hệ bền chặt và lâu dài. Việc khánh thành Trung tâm Phát triển Kinh Doanh - Apollo Haus chính là minh chứng cho sự tận tâm và nỗ lực của chúng tôi trong việc tạo ra những giá trị gắn kết bền vững với Quý Khách hàng và Đối tác.

Đội ngũ Apollo Silicone chụp hình lưu niệm tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh - Apollo Haus
Đội ngũ Apollo Silicone chụp hình lưu niệm tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh - Apollo Haus

Tập đoàn Apollo Silicone gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý khách hàng và đối tác đã luôn đồng hành suốt chặng đường phát triển hơn hai thập kỷ qua. Sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị chính là nguồn động lực để chúng tôi vững bước trên hành trình thực hiện sứ mạng gắn kết.

Hãy cùng chúng tôi tiếp tục hành trình này, xây dựng một tương lai thịnh vượng và bền vững.

Khánh thành Apollo Haus: Biểu tượng đổi mới và khát vọng vươn xa
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/17573/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (29).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17572/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (28).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17571/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (27).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17570/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (26).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17569/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (25).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17568/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (24).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17546/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (2).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17639/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (95).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17634/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (90).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17552/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (8).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17635/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (91).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17640/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (96).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17641/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (97).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17636/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (92).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17642/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (98).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17643/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (99).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17637/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (93).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17638/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (94).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17553/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (9).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17633/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (89).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17632/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (88).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17631/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (87).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17630/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (86).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17629/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (85).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17623/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (79).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17551/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (7).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17624/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (80).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17625/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (81).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17626/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (82).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17627/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (83).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17622/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (78).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17621/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (77).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17620/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (76).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17619/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (75).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17618/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (74).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17617/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (73).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17612/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (68).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17613/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (69).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17550/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (6).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17614/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (70).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17615/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (71).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17616/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (72).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17611/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (67).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17610/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (66).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17609/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (65).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17608/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (64).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17607/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (63).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17606/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (62).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17601/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (57).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17602/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (58).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17603/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (59).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17549/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (5).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17604/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (60).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17605/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (61).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17600/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (56).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17599/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (55).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17598/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (54).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17597/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (53).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17596/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (52).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17595/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (51).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17590/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (46).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17591/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (47).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17592/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (48).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17593/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (49).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17548/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (4).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17594/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (50).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17589/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (45).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17588/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (44).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17587/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (43).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17586/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (42).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17585/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (41).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17584/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (40).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17579/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (35).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17580/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (36).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17581/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (37).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17582/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (38).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17583/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (39).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17547/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (3).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17574/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (30).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17575/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (31).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17576/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (32).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17577/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (33).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17578/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (34).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17567/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (23).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17566/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (22).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17565/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (21).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17564/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (20).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17545/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17563/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (19).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17557/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (13).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17558/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (14).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17559/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (15).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17560/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (16).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17561/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (17).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17562/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (18).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17556/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (12).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17664/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (120).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17555/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (11).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17663/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (119).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17662/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (118).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17661/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (117).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17655/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (111).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17656/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (112).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17657/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (113).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17658/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (114).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17659/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (115).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17660/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (116).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17654/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (110).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17554/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (10).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17653/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (109).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17652/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (108).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17651/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (107).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17650/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (106).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17644/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (100).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17645/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (101).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17646/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (102).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17647/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (103).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17648/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (104).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17649/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/khanh-thanh-apollo-haus (105).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17665/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/1 (1).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17666/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/1 (2).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17667/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/1 (3).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17668/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/1 (4).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17669/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/1 (5).jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/17670/2024/Quốc/Apollo Haus/Album ảnh/Khánh thành/1 (6).jpg
(1 đánh giá)
Chia sẻ:
  • Link copied!
Đóng góp ý kiến (0)
Bài viết liên quan
HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC THAM DỰ SỰ KIỆN KHÁNH THÀNH APOLLO HAUS - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH DOANH
HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC THAM DỰ SỰ KIỆN KHÁNH THÀNH APOLLO HAUS - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH DOANH
12/06/2024
APOLLO SILICONE BẢO TRỢ 25 TỶ ĐỒNG MỔ TIM BẨM SINH VÀ GHÉP GAN CHO BỆNH NHI CÙNG BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
APOLLO SILICONE BẢO TRỢ 25 TỶ ĐỒNG MỔ TIM BẨM SINH VÀ GHÉP GAN CHO BỆNH NHI CÙNG BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
26/06/2024
Khánh thành Apollo Haus: trưng bày và giới thiệu những tính năng ưu việt của sản phẩm Apollo Silicone
Khánh thành Apollo Haus: Trưng bày và giới thiệu những tính năng ưu việt của sản phẩm Apollo Silicone
26/06/2024