#Silicon dán gỗ

/images/faq/banner.jpg
Các lưu ý khi dùng keo trám khe hở gỗ Apollo A500 để sửa chữa tủ trưng bày