#Keo dán chống dột mái tôn

/images/faq/banner.jpg
Những vị trí có thể sử dụng Apollo Silicone A500 để keo dán mái tôn chống thấm
Lưu ý khi dùng Apollo A500 làm keo silicon chống dột máng xối bê tông