#keo chống thấm cửa kính

/images/faq/banner.jpg
Trám vách kính nhà tắm với keo chống thấm cửa kính chuyên dụng Apollo Sanitary - N sau bao lâu thì khô?