Điều khoản sử dụng

/images/banner.jpg
Điều khoản sử dụng

I. Điều khoản sử dụng

- Xác lập một thỏa thuận giữa NGƯỜI SỬ DỤNG website và Công ty.

- Trách nhiệm của Công ty là đảm bảo các tính hợp pháp cho các nội dung trên Website.

- Trách nhiệm của NGƯỜI SỬ DỤNG là tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng theo quy định của Công ty khi truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website apollosilicone.vn.

- Apollo Silicone chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp Website đến NGƯỜI SỬ DỤNG, các thông tin, hình ảnh và toàn bộ các nội dung được đưa lên Website không vi phạm các quy định pháp luật cấm, các quy định về thuần phong mỹ tục.

- NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện, điều khoản sử dụng website như được nêu bên dưới;

- NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràng buộc. Trường hợp không đồng ý NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng; Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm NGƯỜI SỬ DỤNG bắt đầu truy cập vào website.

II. Nội dung

1. Mục đích:

- Các thông tin được đăng tải trên website với mục đích có lợi cho người tiêu dùng (cung cấp thông tin về công ty, sản phẩm, dịch vụ…)

2. Quyền và trách nhiệm của Apollo Silicone:

- Apollo Silicone có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của website mà không cần thông báo trước với NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI SỬ DỤNG có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các điều kiện và điều khoản trong thông báo này.

- Apollo Silicone có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

- Apollo Silicone không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ NGƯỜI SỬ DỤNG nào tại Website này.

- Thông tin cá nhân như địa chỉ, email và cookie của NGƯỜI SỬ DỤNG có thể được sử dụng nội bộ để duy trì hồ sơ thành viên, cho mục đích tiếp thị và cảnh báo các khách hàng/thành viên các dịch vụ bổ sung. Số điện thoại cũng có thể được sử dụng bởi Apollo Silicone khi các câu hỏi liên quan đến sản phẩm được đề nghị giải đáp. Apollo Silicone không tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ việc tuân theo pháp luật hoặc các quy trình pháp lý hợp lệ.

- Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được NGƯỜI SỬ DỤNG đưa lên trang trang web đều không được xem là thông tin mật. Apollo Silicone được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

- NGƯỜI SỬ DỤNG phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà NGƯỜI SỬ DỤNG gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của NGƯỜI SỬ DỤNG.

- Apollo Silicone không nhất thiết phải chấp nhận tất cả tài liệu NGƯỜI SỬ DỤNG gửi.

3. Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng:

- Apollo Silicone cho phép NGƯỜI SỬ DỤNG xem, chiết xuất thông tin trên webisite (in, tải,…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: “Copyright © 2022 by Apollo Silicone"

- NGƯỜI SỬ DỤNG đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website; không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những NGƯỜI SỬ DỤNG khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Apollo Silicone.

- NGƯỜI SỬ DỤNG nhận thức rõ và chấp nhận rằng Apollo Silicone không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của NGƯỜI SỬ DỤNG khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

- Nếu NGƯỜI SỬ DỤNG không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất NGƯỜI SỬ DỤNG nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên Website.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Apollo Silicone và NGƯỜI SỬ DỤNG liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website.Apollo Silicone có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website apollosilicone.vn. NGƯỜI SỬ DỤNG nên thường xuyên truy cập để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.